O Nama

AGENCIJE ZA KONSALTING I MENADŽMENT IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA „SIGURNOST“ je specijalizovana i licencirana agencija, osnovana u Smederevskoj Palanci 11. oktobra 2004 god. sa misijom da unapređuje svest korisnika i zainteresovanih strana na poštovanju osnovnih principa, kao i važnosti stalnog unapređenja bezbednosti i zdravlju na radu.

U prethodnim godinama, zahvaljujući svom kvalitetnom poslovanju AGENCIJE ZA KONSALTING I MENADŽMENT IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA „SIGURNOST“ se pozicionirala u sam vrh subjekata koji pružaju usluge u oblastima bezbednosti i zdravlja na radu. Uspešnim radom i poslovanjem je obezbedila sopstveni moderan i komforan radni prostor, na taj način obezbedila povoljne uslove i veliku efikasnost u radu.

Od osnivanja neprestano ulaže u unapređenje postojećih i razvoj novih usluga, pri čemu se posebna pažnja polaže na usavršavanju kadrova.

Stručnost, efikasnost i pouzdanost predstavljaju glavna obeležja naše agencije i temelj korektnih i dugoročnih poslovnih odnosa koje razvijamo sa svojim klijentima.

Najveća vrednost AGENCIJE „SIGURNOST“ su zaposleni. Uspeh “ AGENCIJE „SIGURNOST“ se ogleda u ličnom i poslovnom uspehu svakog zaposlenog. Imamo tim visokoobrazovanih inženjera, obučenih i stručnih ljudi koji svojim znanjem mogu da zadovolje sve zahteve klijenta u oblastima kojima se bavi. Specifična stručna znanja i dugogodišnje iskustvo doprineli su da učestvujemo u mnogim značajnim i veoma zahtevnim projektima, što nam je obezbedilo zavidne reference i poverenje naših klijenata. Naša poslovna politika temelji se na kvalitetu i savremenim standardima.

Naša vizija je da budemo sinonim za agenciju koja stalno postavlja više standarde kako u oblasti poslovanja, tako i u oblasti bezbednosti i zdravlju na radu, ne samo da uvodi nove navike i trendove, nego ih i predviđa i kreira. Da budemo sinonim za agenciju koja posluje u dosluhu s vremenom koje dolazi.

Krajni cilj AGENCIJE „SIGURNOST“ je da postane vodeća u okviru svoje delatnosti na teritoriji Republike Srbije i najznačajniji partner svojim korisnicima pri pružanju usluga iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, neprekidnim poboljšavanjem nivoa kvaliteta kompletne usluge (kvalitetan rad, dogovoren rok, prihvatljiva cena), trajno zadovoljiti zahteve i ispuniti očekivanja korisnika, istovremeno poštujući propise i ostala normativna akta, kao i odredbe međunarodnih standarda sistema kvaliteta uz efektivno i efikasno korišćenje resursa.

Poverenje korisnika AGENCIJE „SIGURNOST“ predstavlja veliko zadovljstvo i satisfakciju za rad. Uspeh AGENCIJE „SIGURNOST“ je uspeh i svojih korisnika.

Ponosni smo na uspešnu saradnju sa preko 1000 korisnika na teritoriji Republike Srbije iz najrazličitijih oblasti privrede.